Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDJPY 24.05.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDJPY vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 127.983-127.819 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 126.366-126.206.Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 128.821-128.655. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCHF 24.05.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.96152-0.96051 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.95091-0.94992.Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.97467-0.97362. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 23.05.2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.05510-1.05414 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.06470-1.06374. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính, 1.05110-1.05014. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 23.05.2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.71107-0.71016 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.72017-0.71926. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính, 0.70070-0.69979. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 20.05.2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.24657-1.24509 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.26137-1.25989. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính, 1.23764-1.23616. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 20.05.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ GOLD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1782.39-1775.19 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1710.39-1703.19.Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1865.89-1858.69. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 19.05.2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu  №1 1.05510-1.05414 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.06470-1.06374. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính, 1.04677-1.04581. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 19.05.2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 111.107-109.857 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 123.607-122.357. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính, 101.444-100.194. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

NZDUSD 18.05.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ NZDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.62881-0.62741 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.61481-0.61341.Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.63700-0.63560. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BTCUSD 18.05.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ BITCOIN vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 26428.70-25975.44 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 21896.10-21442.84.Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 30232.32-29779.06. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự […]

Chia sẻ tin này: