Amega HERO

Vòng 22 của cuộc thi giao dịch Amega HERO đã khởi động.

Tối đa hóa khoản tiền nạp ban đầu và trở thành một trong top 10 nhà giao dịch giỏi nhất để giành một phần trong tổng 3.000 USD! Mọi người tham dự đều đảm bảo nhận được giải thưởng tiền 50 USD hoặc 10 USD như đã nêu trong điều khoản và điều kiện của cuộc thi.

Cuộc thi không có hạn chế về ngân sách hay số người tham gia – không ai ra về trắng tay!

Hãy nhanh chân tham dự ngay cuộc thi do giao dịch đã bắt đầu rồi đấy!

Chia sẻ tin này: