Chương trình Đối tác Chia sẻ Doanh thu mới và được cải tiến đã ra mắt!

28 Tháng Chín 2022 Amega

Chúng tôi lắng nghe ý kiến của bạn qua cộng đồng Amega!

Bởi vì ý kiến của bạn rất quan trọng, chúng tôi vui mừng thông báo về Chương trình Đối tác Chia sẻ Doanh thu mới và được cải tiến (hãy thử nói điều này nhanh liên tục 5 lần!)

Chúng tôi đã cập nhật chính sách thanh toán, hiện chia sẻ đến 12 USD với mỗi lô giao dịch!

Đây là cách thực hiện:

  1. Khách hàng đăng kí bằng liên kết giới thiệu của bạn và tự động được thêm vào trung tâm IB của bạn
  2. Khách hàng thực hiện Gửi tiền lần đầu (FTD) và bắt đầu giao dịch.
  3. Tùy thuộc vào công cụ được giao dịch, bạn nhận được một phần chênh lệch cho mỗi lô giao dịch.
  4. Nếu người bạn giới thiệu lại giới thiệu thêm người khác, thì cấp độ của bạn sẽ tăng lên, cùng với thu nhập của bạn!

Mọi người đều đủ điều kiện tham gia chương trình Chia sẻ Doanh thu của chúng tôi, miễn là có tài khoản được xác minh đầy đủ với Amega! 

Để tìm hiểu thêm về Chương trình Đối tác Chia sẻ Doanh thu, hãy truy cập https://www.amega.finance/rs

Amega

Giao dịch với một sàn môi giới được trao giải thưởng! Chênh lệch thấp nhất ở thị trường dành cho forex, kim loại quý, năng lượng. Không chào giá lại, không từ chối lệnh và rút tiền tức thời.

Mở tài khoản