• Home
  • Điều kiện giao dịch
6 Tháng Tư 2023

Quý khách hàng thân mến, Xin lưu ý rằng lịch giao dịch sẽ có một số thay đổi do kỷ niệm Lễ Phục Sinh ở Hoa Kỳ vào ngày 7 đến ngày 10/04/2023. 

9 Tháng Ba 2023

Kính thưa quý khách hàng, Chúng tôi xin thông báo rằng, vì lý do bắt đầu áp dụng quy ước giờ mùa hè ở Hoa Kỳ từ ngày 13/03, phiên giao dịch sẽ

14 Tháng Hai 2023

Kính thưa quý khách hàng, Xin lưu ý rằng lịch giao dịch sẽ có một số thay đổi do kỷ niệm Ngày Tổng thống ở Hoa Kỳ vào ngày 20/02/2023. Vui lòng tham

13 Tháng Một 2023

Kính thưa quý khách hàng, Xin lưu ý rằng sắp tới có những thay đổi về lịch giao dịch do lễ kỷ niệm ngày Martin Luther King tại Hoa Kỳ vào ngày 16/1/2023.

22 Tháng Mười Một 2022

Các khách hàng thân mến, Xin lưu ý rằng lịch giao dịch sắp tới sẽ có những thay đổi vì lý do kỷ niệm ngày Lễ tạ ơn ở Mỹ vào ngày 24-25/11/2022.

30 Tháng Sáu 2022

Kính gửi quý khách hàng, Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về những thay đổi trong lịch trình giao dịch do kỷ niệm Ngày Độc lập của Hoa Kỳ vào ngày 4

16 Tháng Sáu 2022

Kính gửi quý khách hàng, Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về những thay đổi trong lịch trình giao dịch do kỷ niệm Ngày 16 tháng 6 của Hoa Kỳ vào ngày

27 Tháng Năm 2022

Kính gửi quý khách hàng, Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về những thay đổi trong lịch trình giao dịch do kỷ niệm Ngày tưởng niệm Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng

14 Tháng Tư 2022

Do nhu cầu cao về các mặt hàng nông nghiệp từ khách hàng của chúng tôi, chúng tôi đã bắt đầu cung cấp các công cụ giao dịch mới trên nền tảng của

9 Tháng Ba 2022

Kính gửi quý khách hàng, Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng do thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày bắt đầu ở Hoa Kỳ từ ngày 13 tháng 3, phiên