Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCAD 24.06.2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDCAD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.29672-1.29454 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.31930-1.31705. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính, 1.28569-1.28355. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDJPY 24.06.2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ USDJPY vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 137.078-136.891 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 138.984-138.791. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính, 134.867-134.686. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 23.06.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.03897-1.03705 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.01977-1.01785. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.05702-1.05510. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

USDCHF 23.06.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.96019-0.95808 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.93927-0.93724. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.98203-0.97982. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GBPUSD 22.06.2022

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.22590-1.22294 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.25550-1.25254. Bất kỳ sự giảm giá nào đều được xem là điều chỉnh. Giá tốt nhất để đi dài nằm trong vùng kháng cự chính, 1.21102-1.20806. […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

AUDUSD 22.06.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ AUDUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.69189-0.69007 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.67369-0.67187.Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 0.70504-0.70322. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BRENT 21.06.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ BRENT vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 113.768-112.818 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 105.068-104.198. Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 119.150-118.280. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

GOLD 21.06.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ GOLD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1782.39-1775.19 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1710.39-1703.19.Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1865.89-1858.69. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

BITCOIN 20.06.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ BITCOIN vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 18774.63-18321.37 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 14242.03-13788.77.Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 24594.72-24141.46. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự […]

Chia sẻ tin này:
Chuyên mục
Phân tích Phân tích kỹ thuật

EURUSD 20.06.2022

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ EURUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.03897-1.03705 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.01977-1.01785.Giá tốt nhất để đi ngắn nằm trong vùng kháng cự chính: 1.05702-1.05510. Nếu tất cả giá cố định trên vùng kháng cự […]

Chia sẻ tin này: