27 Tháng Một 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GOLD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1913.97-1907.67 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1976.97-1970.67. Bất kỳ sự

27 Tháng Một 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 90.338-89.668 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 97.038-96.368. Bất kỳ sự

26 Tháng Một 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.65376-0.65196 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.67176-0.66996. Bất kỳ sự

26 Tháng Một 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.08111-1.07899 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.10231-1.10019. Bất kỳ sự

25 Tháng Một 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDJPY vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 130.182-129.810 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 126.557-126.206.

25 Tháng Một 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.34832-1.34614 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.32369-1.32142.

24 Tháng Một 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.90724-0.90486 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.87855-0.87578.

23 Tháng Một 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.08111-1.07899 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.10231-1.10019. Bất kỳ sự

23 Tháng Một 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GBPUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.23114-1.22890 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.25354-1.25130. Bất kỳ sự

20 Tháng Một 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 83.718-82.968 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 90.338-89.668. Bất kỳ sự