6 Tháng Hai 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.10231-1.10019 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.12351-1.12139. Bất kỳ sự

6 Tháng Hai 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ GBPUSD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.19996-1.19772 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.17756-1.17532.

3 Tháng Hai 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ BRENT vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 90.338-89.668 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 97.038-96.368. Bất kỳ sự

3 Tháng Hai 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ GOLD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1913.97-1907.67 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1976.97-1970.67. Bất kỳ sự

2 Tháng Hai 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ EURUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.10231-1.10019 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.12351-1.12139. Bất kỳ sự

2 Tháng Hai 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ NZDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.65376-0.65196 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.67176-0.66996. Bất kỳ sự

1 Tháng Hai 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCAD vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 1.34832-1.34614 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 1.32369-1.32142.

1 Tháng Hai 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDJPY vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 130.182-129.810 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 126.557-126.206.

31 Tháng Một 2023

Xu hướng trung hạn: Tăng nhẹ AUDUSD vẫn tăng nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.70290-0.70090 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.72290-0.72090. Bất kỳ sự

31 Tháng Một 2023

Xu hướng trung hạn: Giảm nhẹ USDCHF vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Giá đã đạt đến Vùng Mục Tiêu №1 0.90724-0.90486 và có tiềm năng đạt đến Vùng Mục Tiêu №2 0.87855-0.87578.