Chi phí mỗi thao tác (CPA) – Chương trình đối tác

4 Tháng Tám 2022 Amega

Chương trình đối tác Amega CPA hoạt động ra sao?

“Cost Per Action/Cost Per Acquisition”, hay viết tắt là “CPA” là một mô hình quảng cáo, trong đó các đối tác được trả hoa hồng nhờ đạt được một mục tiêu marketing, đó là mang lại các nhà giao dịch được giới thiệu. Nói chi tiết thêm, mục tiêu của mô hình CPA là các nhà giao dịch được đối tác thu hút về cần hoàn tất một số hành động sau:

 1. Đăng ký.
 2. Nạp tiền lần đầu (FTD).
 3. Hoàn tất khối lượng giao dịch bắt buộc trong vòng 30 ngày lịch kể từ khi FTD.

Tiền hoa hồng của đối tác được quản lý công ty tính toán và phê duyệt.

Làm sao để tạo đường dẫn liên kết

Nếu bạn muốn tham gia chương trình đối tác Amega CPA, bạn cần thảo luận với quản lý để được hỗ trợ.

Chương trình đối tác Amega mang đến cho đối tác một tính năng và lợi thế quan trọng: Sự linh hoạt. Các đối tác có thể linh hoạt tạo ra nhiều chiến dịch với đường dẫn độc nhất và riêng biệt cho mỗi chiến dịch. Do đó, họ có thể theo dõi hiệu quả của các mặt khác nhau như kênh, trang đích và biểu ngữ. Nói cách khác, các đối tác có thể có số lượng chiến dịch vô hạn.

Đối tác có thể đăng tài liệu quảng cáo của công ty lên các tài khoản mạng xã hội của mình để thu hút đối tượng mong muốn. Ngay khi người được giới thiệu đăng ký Amega bằng một trong những đường dẫn giới thiệu, bạn sẽ thấy người được hướng dẫn trong khu vực cổng đối tác. Sau khi người giới thiệu bắt đầu giao dịch và đáp ứng được tất cả các điều kiện, bạn sẽ bắt đầu nhận được tiền hoa hồng cố định.

Điều quan trọng là bạn cần tạo và sử dụng đường dẫn giới thiệu trong mọi hoạt động quảng cáo mà bạn đang thực hiện. URL độc nhất này đại diện cho ID giới thiệu của bạn và trong vai trò đối tác, bạn sẽ dễ giám sát hiệu quả của bạn hơn trong chương trình đối tác CPA này. Bạn sẽ được thanh toán tiền hoa hồng cố định dựa trên mô hình CPA của chúng tôi.

Thanh toán tiền hoa hồng CPA

Khối lượngFTDThanh toán
4 lot250 – 500 USD150 USD
5 lot501 – 1000 USD300 USD
10 lot1001+ USD600 USD
*Vui lòng đọc điều khoản & thỏa thuận của chúng tôi trước khi bạn bắt đầu.

Các điểm then chốt trong chương trình đối tác CPA

 • Đối tác sẽ được chỉ định vào chương trình đối tác CPA sau khi quản lý từ Amega phê duyệt cho đối tác tham gia.
 • Bắt buộc phải xác minh đối tác.
 • Người được giới thiệu phải cho thấy hoạt động giao dịch đủ để hỗ trợ khoản nạp tiền của họ. Số tiền FTD tối thiểu là 250 USD.
 • Doanh thu giao dịch của người được giới thiệu phải đạt tối thiểu 4 lot trong một tháng (30 ngày lịch) kể từ ngày nạp tiền lần đầu.
 • Tiền hoa hồng sẽ được cập nhật vào ví IB của đối tác, sau khi quản lý của công ty phê duyệt rằng mọi điều kiện đã được đáp ứng.
 • Tiền hoa hồng của đối tác đối với mỗi người được giới thiệu mà đối tác đưa về trong chương trình đối tác CPA “Cost per action” (sau đây gọi là “CPA”), được tính toán mỗi tháng một lần. Tiền hoa hồng sẽ được chuyển khoản đến đối tác trong vòng 15 ngày sau khi kết thúc giai đoạn báo cáo.

Trong chương trình đối tác Amega CPA, bạn sẽ có nhiều lợi ích như:

 • Thanh toán hấp dẫn
 • Phân tích chi tiết
 • Báo cáo thời gian thực
 • Tổng quan hiệu quả & dữ liệu minh bạch
 • Nhiều lựa chọn tài liệu quảng cáo của Amega

Tóm lại, tham gia làm đối tác CPA ở Amega là một cách bền vững để tạo ra thu nhập tự động với tiền hoa hồng hấp dẫn. Số lượt đăng ký hoạt động mà bạn mang lại Amega càng nhiều, thu nhập hoa hồng của bạn sẽ càng lớn. Không có gì hạn chế thu nhập của bạn.

Lưu ý:

 1. Chương trình đối tác CPA này phù hợp cho mọi người, nhưng chúng tôi không đảm bảo lợi nhuận từ đó. Thanh toán tiền hoa hồng có thể bị chậm trễ hoặc bị hủy do vi phạm điều khoản của công ty chúng tôi.
 2. Chúng tôi rất linh hoạt và cởi mở đối với những cuộc thảo luận về bất kỳ kế hoạch hợp tác nào khác mà bạn muốn thực hiện.

Nếu bạn muốn đăng ký chương trình đối tác CPA, vui lòng liên hệ quản lý công ty chúng tôi: ib@amegafx.com

Amega

Giao dịch với một sàn môi giới được trao giải thưởng! Chênh lệch thấp nhất ở thị trường dành cho forex, kim loại quý, năng lượng. Không chào giá lại, không từ chối lệnh và rút tiền tức thời.

Mở tài khoản